Sociaal zekerheidsrecht

– Rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

– Rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht
Advocaat nodig?

Het sociale-zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen).

Sahin Separator XL

Onze Expertise

Onze advocaten hebben veel kennis en ervaring op het gebied van:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
  • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Direct contact

Geldropseweg 126 C
5611 SM Eindhoven

+31 40 303 2622
+31 40 237 0469
info@mrsahin.nl

Nederlandse Orde van Advocaten
De Rechtspraak
Raad voor Rechtsbijstand
High Trust
Nederlandse Orde van Advocaten
De Rechtspraak
Raad voor Rechtsbijstand
High Trust