Nature never
breaks her
own laws.

– Leonardo da Vinci

Nature never
breaks her
own laws.

– Leonardo da Vinci

Onze rechtsgebieden

U kunt verwachten dat het kantoor intensief betrokken is bij uw zaak en deze zo snel mogelijk afhandelt met een maximaal resultaat voor u.

Sahin Separator XL

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Onze specialismen:

Arbeidsovereenkomsten • Loongeschillen • Ontslagrecht • Juridische overeenkomsten • Aansprakelijkheid arbeidsongeval

Sahin Separator XL

Asiel- en vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken.

Onze specialismen:

Wet arbeid vreemdelingen • Wet inburgering buitenland • Wet inburgering • Regeling verstrekkingen asielzoekers • Koppelingswetgeving • Rijkswet op het Nederlanderschap

Sahin Separator XL

Contractenrecht

Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten. Het overeenkomstenrecht maakt deel uit van het verbintenissenrecht.

Onze specialismen:

Distributieovereenkomsten • Franchiseovereenkomsten • Samenwerkingsovereenkomsten • Algemene voorwaarden • Incassowerkzaamheden

Sahin Separator XL

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur.

Onze specialismen:

Huurovereenkomst opstellen • Opzegging of ontbinding aanvechten • Tussentijdse beëindiging van de huur • Gebreken aan het pand • Huurvragen van winkeliers (detailhandel)

Sahin Separator XL

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen.

Onze specialismen:

Aandeelhoudersgeschillen • Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht • Bestuurdersaansprakelijkheid • Corporate Governance • Financiering en zekerheden • Fusies en overnames • Geschil met zakenpartner of vennoot • Herstructurering, insolventie en faillissement • Overeenkomsten opstellen

Sahin Separator XL

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale-zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen).

Onze specialismen:

Ziektewet (ZW) • Werkloosheidswet (WW) • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Sahin Separator XL

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Onze specialismen:

Economische delicten • Witwassen • Drugsgerelateerde criminaliteit • Mishandeling • Levensdelicten • Cassatie • Straat- en contactverbod • Inbeslagname door politie • In beroep tegen een vonnis

Nederlandse Orde van Advocaten
De Rechtspraak
Raad voor Rechtsbijstand
High Trust
Nederlandse Orde van Advocaten
De Rechtspraak
Raad voor Rechtsbijstand
High Trust